.

.

.

آآخرین ویرایش  ۶ اردیبهشت  ۱۳۹۶

بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) به عوارض مختلفی از جمله فراموشی، سردرگمی، پریشانی، ضعف قضاوت، و بسیاری تغییرات رفتاری مبتلا می شوند. یکی از این تغییرات جمع کردن و انبار کردن اشیاء، پنهان کردن آنها، و جستجوی بی پایان برای پیدا کردن اشیاء جمع آوری شده در کشوها و کمد لباس می باشد. دلایل بروز این تغییر رفتاری و راهکارهای سازشگری با آن کدامند؟  ادامه مطلب

    

مراقبت از مراقبت کننده

ویدیوهای کمک آموزشی 

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=873