.

.

.

آآخرین ویرایش ۴ اسفند  ۱۳۹۵

آیا فشار خون بالا،  دیابت،  یا اپنه خواب شوهرم را که به FTD مبتلاست خواهد کشت یا در این راه سراشیب سالها ادامه خواهد داد؟ آیا استرس و کار  توان فرسا موجب مرگ من قبل از او نخواهد شد؟      ادامه مطلب

    

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=873