بایگانی موضوعی: Uncategorized

خانه سالمندان

پشیمانی از انتقال بیمار به خانه سالمندان من  پس از مدت پنج سال مراقبت از مادرم در منزل، هفته‌ی قبل او را به یک خانه سالمندان منتقل کردم. دلایل این اقدام زیادند و مهم‌ترین آنها: نداشتن توان جسمی و روحی، درگیری با پدرم که تغییرات رفتاری مادرم را نمی‌توانست تحمل کند، تقسیم عادلانه وقت روزانه‌ام …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3577

Home page 1

Banner newest

معرفی پروژه و خدمات دردآشنا . . مراقبین فرسایش مغز همواره با کوله باری از پرسشهای بی جواب روبرویند. عمق احساس تنهایی و ناتوانی این عزیزان را فقط کسانی درک می کنند که آنرا تجربه کرده اند. شما تنها نیستید. پروژه دردآشنا و خدمات رایگان آن برای همیاری و همکاری با شما مراقبین عزیز ایجاد …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3720

Homepage Original

http://dardashna.ir/wp-content/uploads/2017/05/Web-. آخرین نوشته :سوم تیرماه  ۱۳۹۷ با درود به مراقبین عزیز، مقاله جدیدی در باره تغییرات رفتاری دلیریوم، خطای ادراکی، توهم و هذیان در وبسایت بارگزاری کردم. برای مطالعه مقاله: کلیک کنید با خوشحالی، خدمات جدید پروژه دردآشنا را به اطلاع می رسانم: پادکستهای آموزشی دردآشنا.  لیست پادکستهای منتشر شده ویدیوهای کمک آموزشی بزبان فارسی دردآشنا: لیست کلیپهای …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3899

فهرست مقالات وبسایت

. . از یک دردآشنا به دردآشنای دیگر ۱۳ سال تجربه شخصی سرگذشت ما آلزایمر، دمانس، فرسایش‌مغز‌، Dementia و گزینش معادل فارسی سخنرانی مهدی صمدانی در کنگره طب سالمندی ۲۰۱۸            I – فهرست مطالب بر حسب سیر پیشرفت بیماری . هشدارها و راهکارها – آغاز بیماری فرسایش مغز راهکارها – مرحله ابتدایی …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3886

Home page 5

Question (2)

. با دردآشنا، آشنا شویم  . . در ابتدای سال ۱۳۹۴ و با ایده ایجاد یک وب سایت بزبان فارسی بمنظور همیاری مراقبین بیماران فرسایش مغز(دمانس Dementia)، پروژه دردآشنا متولد شد. مراقبین فرسایش مغز همواره با کوله باری از پرسشهای بی جواب روبرویند. عمق احساس تنهایی و ناتوانی این عزیزان را فقط کسانی درک می …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3762

Homepage 7

. . . . دردآشنا شامل جامع ترین راهکارهای علمی و عملی بزبان فارسی برای مراقبت  از بیماران فرسایش مغز(دمانس Dementia)، توسط کسانی که قبل از شما این راه را پیموده اند. . شما تنها نیستید . فرسایش مغز چیست؟ – ده نشانه زنگ خطر –  ۱۳ سال تجربه شخصی – برای مطالعه بیشتر . . . دسترسی به خدمات دردآشنا …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3863

Home page 2

معرفی خدمات دردآشنا . . مراقبین فرسایش مغز همواره با کوله باری از پرسشهای بی جواب روبرویند. عمق احساس تنهایی و ناتوانی این عزیزان را فقط کسانی درک می کنند که آنرا تجربه کرده اند. آنها بیش از هر کس و هر زمان دیگر در عمرشان نیاز به تکیه گاه دارند ولی متاسفانه هر چه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3747

Home page 3

معرفی خدمات دردآشنا . . مراقبین فرسایش مغز همواره با کوله باری از پرسشهای بی جواب روبرویند. عمق احساس تنهایی و ناتوانی این عزیزان را فقط کسانی درک می کنند که آنرا تجربه کرده اند. آنها بیش از هر کس و هر زمان دیگر در عمرشان نیاز به تکیه گاه دارند ولی متاسفانه هر چه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3751

Home page 4

معرفی خدمات دردآشنا . . مراقبین فرسایش مغز همواره با کوله باری از پرسشهای بی جواب روبرویند. عمق احساس تنهایی و ناتوانی این عزیزان را فقط کسانی درک می کنند که آنرا تجربه کرده اند. آنها بیش از هر کس و هر زمان دیگر در عمرشان نیاز به تکیه گاه دارند ولی متاسفانه هر چه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3756

Home page 6

. . . . دردآشنا شامل جامع ترین راهکارهای علمی و عملی بزبان فارسی برای مراقبت کردن  از بیماران فرسایش مغز(دمانس Dementia)، توسط کسانی که قبل از شما این راه را پیموده اند. . شما تنها نیستید . فرسایش مغز چیست؟ – ده نشانه زنگ خطر –  ۱۳ سال تجربه شخصی – برای مطالعه بیشتر . . . دسترسی به خدمات دردآشنا …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3791