بایگانی موضوعی: گزیده مقالات – مراحل سیر پیشرفت بیماری

هشدار ها و راهکارها – آغاز بیماری فرسایش مغز

. . هشدار ها و راهکارها – آغاز بیماری فرسایش مغز(دمانس) . . . . نویسنده: مهندس مهدی صمدانی . . تصور کنید که پزشک معالج یکی از نزدیکان شما برای وی تشخیص نوعی فرسایش مغز(دمانس) داده است. در اثر این بیماری که برای آن درمان پزشکی وجود ندارد، او به تدریج توانایی های ذهنی و …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3066

راهکارها – مرحله ابتدایی بیماری فرسایش مغز(دمانس)

  راهکارها – مرحله ابتدایی بیماری فرسایش مغز(دمانس) > . . . . نویسنده: مهندس مهدی صمدانی . . . سازشگری با مشکلات بیمار مبتلا به فرسایش مغز(دمانس) در مرحله ابتدایی بیماری نیاز به بردباری بی پایان مراقب دارد. بیمار ادعا می کند که مشکلی ندارد و با اصرار به کارها و فعالیتهای گذشته خود ادامه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3087

راهکارها – مرحله میانی بیماری فرسایش مغز(دمانس)

راهکارها – مرحله میانی بیماری فرسایش مغز(دمانس) . . . . نویسنده: مهندس مهدی صمدانی . مرحله میانی بیماری معمولاً طولانی‌ترین مرحله از بیماری است. بیشترین تغییرات رفتاری در این مرحله بروز می کنند. بیماری دیگر پنهان کردنی نیست و بیمار هم با توجه به مشکلات روزافزون خود به این نتیجه رسیده است که بیشتر به …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3105

راهکارها – مرحله پایانی بیماری فرسایش مغز(دمانس)

.  راهکارها – مرحله پایانی بیماری فرسایش مغز(دمانس) . . . . نویسنده: مهندس مهدی صمدانی . . مراقبت از بیمار در مرحله پایانی بیماری به امری تخصصی تبدیل می شود. با پیشرفت بیماری، بیمار نیاز به مراقبت ۲۴ ساعته پیدا می کند. عدم تعادل بیمار، خطر زمین خوردن و آسیب دیدن او را افزایش می …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=3121