بایگانی موضوعی: صفحه اول ۱

.

http://dardashna.ir/wp-content/uploads/2017/05/Web-. آخرین نوشته :سوم تیرماه  ۱۳۹۷   با درود به مراقبین عزیز، مقاله جدیدی در باره تغییرات رفتاری دلیریوم، خطای ادراکی، توهم و هذیان در وبسایت بارگزاری کردم. برای مطالعه مقاله: کلیک کنید با خوشحالی، خدمات جدید پروژه دردآشنا را به اطلاع می رسانم: پادکستهای آموزشی دردآشنا.  لیست پادکستهای منتشر شده ویدیوهای کمک آموزشی بزبان فارسی …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?p=873