Print this برگه

هیات مشاور و پشتیبان

 

دوست عزیزم جناب آقای دکتر کاوه شفیعی، استادیار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرحمت فرموده مشاوره در مورد گزینش مطالب، محتوای مقالات، و بازخوانی آنها را با سعه صدر پذیرفته اند. از ایشان نهایت تشکر را دارم. بدون پشتیبانی و راهنمائی ایشان، انجام این خدمت میسر نمیشد.

همچنین لازم میدانم از راهنمائیهای گرانقدر سرکار خانم دکتر شهرزاد مظهری، دانشیار مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان، که پیوسته راهگشای مشکلات این پروژه بوده اند تشکر کنم. برای اطلاع بیشتر کلیک کنید 

از آنجا که مطالب مربوط به مراقبت از بیماران دمانس به زبان فارسی بسیار نادر است، انجام این پروژه همواره یک خواسته قلبی من بوده است. دوست عزیزم جناب آقای دکتر کامبیز بها الدینی، دانشیار بخش پزشکی از راه دوردانشگاه علوم پزشکی کرمان، از اولین لحظه آشنائی با من در انجمن خیریه سرطان یاس کرمان، همواره مشوق من بوده اند که این پروژه را شروع کنم و در مهیا کردن ساز و کار مربوطه نقش موثری داشته اند. از این بابت بینهایت متشکرم. برای اصلاع بیشتر کلیک کنید

اعضای کمیته آلزایمر کرمان www.kermanalz.ir در بازخوانی این مقالات و راهنمائیهای فنی و ادبی کمکهای شایانی کرده اند و از ایشان، مخصوصاٌ جنابان آقایان دکتر حسینعلی ابراهیمی و دکتر صباحی، تشکر میکنم. 

از پشتیبانان جوان و گرانقدر فامیل و دوستان که ازکمکهای مستمرشان، منجمله تهیه و راه اندازی این وبسایت بهره مند بوده ام، بدون ذکر نام، بسیار سپاسگزارم.

 

Permanent link to this article: http://dardashna.ir/?page_id=334