بایگانی برچسب: ثبت وقایع روزانه……

ثبت وقایع روزانه

  . . . نویسنده: مهندس مهدی صمدانی . .احمد به محض ورود به منزل سراغ مادرش رفت. سوال های معمول از جمله اینکه حال پدر بزرگ چطوره؟ ناهار چه خورده؟ مایعات به اندازه کافی نوشیده؟ داروهایش چی، خورده یا حریف نشده اید؟ مزاجش کار کرده؟ قدم زده؟ ….. که ناگهان پدر بزرگ با قیافه …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=1040