بایگانی برچسب: سرگرمی……

سرگرمی و فعالیت

  . . نویسنده: مهندس مهدی صمدانی . . . احمد به محض ورود به منزل به پدر بزرگ سرزد.  پدر بزرگ جلوی تلویزیون نشسته بود و بی هدف کانال های تلویزیون را عوض میکرد. او خسته و کسل به نظر می رسید.  به محض دیدن احمد،  از جا بلند شد و شروع به پرخاشگری …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=1176