«

»

Print this نوشته

از یک درد آشنا به درد آشنای دیگر

برای فایل PDF کلیک کنید

به کانال تلگرام ما به پیوندید

این وبسایت مجموعه ای از تجربیات شخصی نویسنده و حکمت گروهیِ مراقبین دمانس و پزشکان متخصص است.

مراقب به دردی مبتلا میشود که تسکین آن در گرو همفکری با دیگر دردآشنایان است و تبادل تجربه ها، تنها راه موثر توانمندسازی او در امر مراقبت است. بر همین باور وبسایت dardashna.ir را راه اندازی کردیم.

توصیه های این وبسایت، بازگو کننده تجربیات شخصی مراقبین دیگری است که قبل از شما این راه را پیموده اند. ما در ابتدای راه هستیم. مقالات متعددی در دست تهیه است که به تدریج در این وبسایت درج خواهد شد. برای خبردار شدن از انتشار مقاله های جدید     کلیک کنید

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=304