بایگانی موضوعی: Uncategorized

Three icons

                      . . .      

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=5560

Two icons

 

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=5557

One icon

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=5555

خانه سالمندان

پشیمانی از انتقال بیمار به خانه سالمندان من  پس از مدت پنج سال مراقبت از مادرم در منزل، هفته‌ی قبل او را به یک خانه سالمندان منتقل کردم. دلایل این اقدام زیادند و مهم‌ترین آنها: نداشتن توان جسمی و روحی، درگیری با پدرم که تغییرات رفتاری مادرم را نمی‌توانست تحمل کند، تقسیم عادلانه وقت روزانه‌ام …

ادامه‌ی مطلب »

Permanent link to this article: https://dardashna.ir/?p=3577